องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]64
162 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]156
163 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]127
164 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphantic Concrete หมู่ 4 [ 5 เม.ย. 2564 ]67
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายดอนทอง) หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก [ 2 เม.ย. 2564 ]163
166 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 2 เม.ย. 2564 ]148
167 ประกาศ เรื่องการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]177
168 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายดอนทอง) หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 2 เม.ย. 2564 ]65
169 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]166
170 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายดอนทอง) หมู่ที่ 8 [ 31 มี.ค. 2564 ]65
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Adphaltic Concrete หมู่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]172
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 5 [ 24 มี.ค. 2564 ]166
173 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 8 (เส้นในหมู่บ้าน) [ 11 มี.ค. 2564 ]174
174 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช Asphaltic Concrete หมู่ 5 (เส้นในหมู่บ้านเขตติดต่อ หมู่ 6 ถึงหน้าบ้านตาชู) [ 11 มี.ค. 2564 ]158
175 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]151
176 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]178
177 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphantic Concrete หมู่ 5 (เส้นในหมู่บ้านเขตติดต่อ หมู่ 6 ถึงหน้าบ้านตาชู [ 23 ก.พ. 2564 ]73
178 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสร้ิมเหล็ก โดยใช้ Asphantic Concrete หมู่ที่ 8 [ 23 ก.พ. 2564 ]80
179 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมโดยใช้ Concrete หมู่ที่ 8 (เส้นในหมู่บ้าน) [ 23 ก.พ. 2564 ]65
180 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]67
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19