องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายดอนทอง) หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 2 เม.ย. 2564 ]61
162 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]162
163 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายดอนทอง) หมู่ที่ 8 [ 31 มี.ค. 2564 ]61
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Adphaltic Concrete หมู่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]167
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 5 [ 24 มี.ค. 2564 ]162
166 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 8 (เส้นในหมู่บ้าน) [ 11 มี.ค. 2564 ]170
167 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช Asphaltic Concrete หมู่ 5 (เส้นในหมู่บ้านเขตติดต่อ หมู่ 6 ถึงหน้าบ้านตาชู) [ 11 มี.ค. 2564 ]154
168 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]147
169 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]174
170 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphantic Concrete หมู่ 5 (เส้นในหมู่บ้านเขตติดต่อ หมู่ 6 ถึงหน้าบ้านตาชู [ 23 ก.พ. 2564 ]69
171 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสร้ิมเหล็ก โดยใช้ Asphantic Concrete หมู่ที่ 8 [ 23 ก.พ. 2564 ]76
172 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน และแบบรูปรายการงานก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมโดยใช้ Concrete หมู่ที่ 8 (เส้นในหมู่บ้าน) [ 23 ก.พ. 2564 ]61
173 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]63
174 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี 64 [ 15 ก.พ. 2564 ]83
175 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]65
176 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ก.พ. 2564 ]156
177 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]140
178 ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 8 ก.พ. 2564 ]74
179 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี สูงสุดไม่ต้ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 4 ก.พ. 2564 ]162
180 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]155
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18