องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชาชน ร่วมประชุมประชาคม จัดตั้งฟาร์มสุกร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากบริษัทพีแอลเอฟ กรุ๊ป จำกัด กรณีขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดตั้งสร้างฟาร์มสุกร  ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลท่างาม เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00น.           ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม     เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชาชน ร่วมประชุมประชาคม จัดตั้งฟาร์มสุกร
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ