องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บ...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 26]
 
  ตลาดนัดศุกร์ใจ[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมประชุมประจำเดือน มอบนโยบายแก่พนักงานส่วนตำบ...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 38]
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำแบบประเมิน EIT[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 25]
 
  การรับฟังความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจ...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพผู้ส...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย [วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พ...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 94]
 
  ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 42]
 
  เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมส...[วันที่ 2023-07-22][ผู้อ่าน 70]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14