องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
   
 
 

 


  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระ...
   

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขยายผลสู่หมู่...

  ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสัมภาษณ์รายบุคคล และป...
   
  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนภายใต้กิจกรร...
   

"MOI Waste...

  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องก...
   
 


 
การบำบัดยาเสพติด
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561