องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค๋การบริหารส่วนตำบลท่างาม เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค๋การบริหารส่วนตำบลท่างาม เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]22
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]29
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) [ 27 ส.ค. 2564 ]151
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) องค๋การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 14 มิ.ย. 2562 ]120
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 29 พ.ย. 2559 ]215