องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]20
2 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]16
3 ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]18
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]37
5 การจัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนของ อปท (ไตรมาสที่ 3) [ 7 ก.ค. 2566 ]16
6 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]15
7 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]16
8 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]21
9 การจัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนของ อปท (ไตรมาสที่ 2) [ 11 เม.ย. 2566 ]21
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]18
12 ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]22
13 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]29
14 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]23
15 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]22
16 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]22
17 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]22
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]21
19 ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]68
20 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5