องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามรายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามรายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง