องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]143
122 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]59
123 แบบฟอร์มการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ [ 14 ก.ย. 2564 ]131
124 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 12 (ซอยผจญ) เพื่อทำการวางท่อระบาย คศล ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร.พร้อมท่อพักระบายน้ำ จำนวน 21 บ่อ [ 2 ก.ย. 2564 ]147
125 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 18 ส.ค. 2564 ]159
126 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอยผจญ) หมู่ 12 [ 18 ส.ค. 2564 ]57
127 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอยผจญ) หมู่ที่ 12 [ 18 ส.ค. 2564 ]56
128 รายงานการโอนงบประมาณ [ 17 ส.ค. 2564 ]61
129 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]56
130 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเมนท่อประปา หมู่ที่ 10 หาดสะแก โดยใช้ท่อพีอี [ 4 ส.ค. 2564 ]155
131 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเมนท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านกระแจะ โดยใช้ท่อพีอี [ 4 ส.ค. 2564 ]138
132 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]61
133 เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตเมนท่อประปา หมู่ที่ 10 [ 27 ก.ค. 2564 ]145
134 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตเมนท่อประปา หมู่ที่ 6 [ 27 ก.ค. 2564 ]140
135 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง การป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 9 ก.ค. 2564 ]152
136 พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 [ 8 ก.ค. 2564 ]59
137 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]125
138 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]133
139 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]63
140 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบางปะกงวิลเลจ) หมู่ที่ 7 [ 14 มิ.ย. 2564 ]143
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18