องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) [ 30 เม.ย. 2562 ]199
342 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2562 ]173
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]462
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]388
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 ก.พ. 2562 ]200
346 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]392
347 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ไปปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]325
348 ประวัติวัดกระแจะ เส้นทางประวัติศาสตร์ ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ ออกอากาศทางสื่อมวลชน [ 12 ธ.ค. 2561 ]203
349 ขอเชิญบริจาคหนังสือ โครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 3 ธ.ค. 2561 ]258
350 แต่งตั้งผู้รับราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2561 ]168
351 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]395
352 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลท่างามสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]311
353 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 21 ก.ค. 2561 ]239
354 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 21 ก.ค. 2561 ]236
355 ฐานข้อมูลทางศาสนา อบต.ท่างาม [ 3 ก.ค. 2561 ]236
356 แนะนำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 3 ก.ค. 2561 ]249
357 ประชาสัมพันธ์โรคเบาหวาน [ 3 ก.ค. 2561 ]225
358 ประชาสัมพันธ์โรคความดัน [ 3 ก.ค. 2561 ]236
359 ลานกีฬา ลานเอนกประงค์ ท่างาม [ 12 มิ.ย. 2561 ]186
360 ประชาสัมพันธ์โรคฉี่หนู [ 17 เม.ย. 2561 ]249
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19