องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำไตรมาสที่ 2เดือน มกราคม- มีนาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]123
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 30 เม.ย. 2563 ]237
263 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 22 เม.ย. 2563 ]215
264 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]179
265 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ระยะ40 เมตร [ 17 เม.ย. 2563 ]212
266 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2563 ]127
267 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]228
268 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 8 เม.ย. 2563 ]219
269 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]132
270 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการตอกเสาเข็มกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 [ 24 มี.ค. 2563 ]131
271 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2563 ]209
272 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ในเขต อบต.ท่างาม ปี 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]192
273 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว [ 12 มี.ค. 2563 ]261
274 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]222
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (สายชวดม้าแก้ว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]214
276 ประกาศ งดหรือเลื่อนการจัดงานและกิจกรรม [ 9 มี.ค. 2563 ]215
277 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี [ 6 มี.ค. 2563 ]643
278 การกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]256
279 กำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]220
280 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายชวดม้าแก้ว) [ 2 มี.ค. 2563 ]132
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19