องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 8 เม.ย. 2563 ]215
262 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]128
263 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการตอกเสาเข็มกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 [ 24 มี.ค. 2563 ]127
264 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2563 ]205
265 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ในเขต อบต.ท่างาม ปี 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]187
266 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว [ 12 มี.ค. 2563 ]255
267 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]218
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (สายชวดม้าแก้ว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]210
269 ประกาศ งดหรือเลื่อนการจัดงานและกิจกรรม [ 9 มี.ค. 2563 ]211
270 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี [ 6 มี.ค. 2563 ]639
271 การกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]248
272 กำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]215
273 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายชวดม้าแก้ว) [ 2 มี.ค. 2563 ]128
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphatic Concretre หมู่ี่7 [ 24 ก.พ. 2563 ]218
275 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2563 ]201
276 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]204
277 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]232
278 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]130
279 ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 13 ก.พ. 2563 ]210
280 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]140
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18