องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 23 มิ.ย. 2565 ]100
82 26 มิถุนายน วันยาเสพติดโลก ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์และบำบัดผู้ติดยาเสพติด [ 15 มิ.ย. 2565 ]18
83 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 9 มิ.ย. 2565 ]129
84 การดำเนินการควบคุมยาสูบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]20
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2565 ]119
86 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]102
87 ประกาศประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 20 พ.ค. 2565 ]92
88 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2565 ]86
89 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 20 พ.ค. 2565 ]90
90 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]83
91 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]100
92 แนวทางการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 เม.ย. 2565 ]102
93 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]102
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]107
95 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำหรับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระยะทาง 60 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ [ 1 เม.ย. 2565 ]136
96 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำหรับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระยะทาง 60 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ [ 1 เม.ย. 2565 ]108
97 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 1 เม.ย. 2565 ]17
98 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 1 เม.ย. 2565 ]15
99 เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน [ 24 มี.ค. 2565 ]26
100 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]115
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19