องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ปรกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 24 ก.พ. 2566 ]32
42 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ 12 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า มีล้อลากจูง ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 20,000ลิตร/นาที จำ [ 9 ก.พ. 2566 ]62
43 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ 12 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า มีล้อลากจูง ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 20,000ลิตร/นาที จำ [ 9 ก.พ. 2566 ]72
44 รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]51
45 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]28
46 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]24
47 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามรายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]54
48 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]40
49 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]26
50 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]29
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]22
52 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]35
53 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]33
54 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 5 ธ.ค. 2565 ]31
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]41
56 รณรงค์วันลอยกระทงรักษ์โลก [ 7 พ.ย. 2565 ]24
57 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 5 พ.ย. 2565 ]33
58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่างาม ตำบลท่างาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม้น้อยกว่า 3,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 1 พ.ย. 2565 ]67
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหุบงิ้ว ตำบลท่างาม กว้าง 5 เมตร ยาว 291 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 1,455 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง จำนวน 1 ป้าย [ 28 ต.ค. 2565 ]49
60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]21
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19