องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
22 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
23 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
24 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
25 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รายงานวิเคราะห์ ITA 65) [ 3 เม.ย. 2566 ]21
26 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 29 มี.ค. 2566 ]28
27 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]31
28 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 1 มี.ค. 2566 ]24
29 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม [ 28 ก.พ. 2566 ]30
30 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 28 ก.พ. 2566 ]36
31 No gift Policy 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]32
32 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]25
33 แนวปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลด้านจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ [ 27 ก.พ. 2566 ]27
34 ปรกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 24 ก.พ. 2566 ]27
35 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ 12 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า มีล้อลากจูง ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 20,000ลิตร/นาที จำ [ 9 ก.พ. 2566 ]56
36 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ 12 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า มีล้อลากจูง ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 20,000ลิตร/นาที จำ [ 9 ก.พ. 2566 ]49
37 รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]44
38 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]22
39 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]18
40 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามรายละเอียดตามแบบแปลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]47
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18