องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2563 ]114
302 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2563 ]115
303 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]243
304 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]228
305 เชิญเข้าร่วมกลุ่ม สื่อสาร อบต.เพื่อแจ้งข้อมูล ติดต่อสอบถาม เรื่องไปต่าง ๆ ขอแบบฟอร์มต่างๆ ร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ แจ้งเหตุอัคคีภัยฯลฯในกลุ่มเลยนะครับ [ 6 ม.ค. 2563 ]220
306 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 3 ม.ค. 2563 ]224
307 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 2 ม.ค. 2563 ]185
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]192
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 13 ธ.ค. 2562 ]197
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง สัดส่วนการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ๑ - หมู่ ๑๒ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 13 ธ.ค. 2562 ]211
311 กำหนดการประชุมเวทีประชาคมระดับชุมชน (หมู่บ้าน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]188
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน (หมู่ที่1-5) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]198
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน (หมู่ที่6-12) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]189
314 งามขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและหมู่บ้าน [ 12 ธ.ค. 2562 ]192
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 [ 9 ธ.ค. 2562 ]209
316 ประกาศแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานการบริการประชาชนในการรับชำระภาษีช่วงเวลาพักเที่ยง [ 29 พ.ย. 2562 ]149
317 ประกาศ ราคากลางและปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายในบ้าน) [ 20 พ.ย. 2562 ]111
318 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาพ.ศ.๒๕๖๓ [ 19 พ.ย. 2562 ]207
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2563) ขององค์องการบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 15 พ.ย. 2562 ]204
320 ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19