องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphatic Concretre หมู่ี่7 [ 24 ก.พ. 2563 ]222
282 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2563 ]205
283 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]208
284 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]236
285 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]134
286 ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 13 ก.พ. 2563 ]215
287 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]144
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 [ 6 ก.พ. 2563 ]211
289 คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม [ 6 ก.พ. 2563 ]125
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.พ. 2563 ]213
291 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]133
292 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง เอาไหม โครงการนี้? [ 29 ม.ค. 2563 ]212
293 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]217
294 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ขอข้อมูลเพราะตกใจ [ 29 ม.ค. 2563 ]208
295 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง สร้างขึ้นมาได้อย่างไร [ 29 ม.ค. 2563 ]208
296 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด [ 29 ม.ค. 2563 ]205
297 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]215
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]195
299 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 [ 20 ม.ค. 2563 ]121
300 แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 15 ม.ค. 2563 ]116
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19