องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 [ 6 ก.พ. 2563 ]207
282 คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม [ 6 ก.พ. 2563 ]121
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ก.พ. 2563 ]209
284 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]129
285 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง เอาไหม โครงการนี้? [ 29 ม.ค. 2563 ]208
286 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]213
287 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ขอข้อมูลเพราะตกใจ [ 29 ม.ค. 2563 ]204
288 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง สร้างขึ้นมาได้อย่างไร [ 29 ม.ค. 2563 ]204
289 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด [ 29 ม.ค. 2563 ]201
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]211
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (เพิ่มเติม) [ 29 ม.ค. 2563 ]191
292 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 [ 20 ม.ค. 2563 ]115
293 แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 15 ม.ค. 2563 ]112
294 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2563 ]110
295 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2563 ]110
296 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]237
297 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำนวน 4 ฉบับ [ 6 ม.ค. 2563 ]224
298 เชิญเข้าร่วมกลุ่ม สื่อสาร อบต.เพื่อแจ้งข้อมูล ติดต่อสอบถาม เรื่องไปต่าง ๆ ขอแบบฟอร์มต่างๆ ร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ แจ้งเหตุอัคคีภัยฯลฯในกลุ่มเลยนะครับ [ 6 ม.ค. 2563 ]214
299 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 3 ม.ค. 2563 ]220
300 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 2 ม.ค. 2563 ]181
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18