องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงนว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]201
242 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]124
243 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บอร์ด สปสช. เพิ่มประสิทธิประโยชน์วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก [ 16 มิ.ย. 2563 ]187
244 ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง เชิญชวนคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ]192
245 ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง รู้หรือไม่ ผ่าตัดวันเดียวก็กลับบ้านได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]183
246 ประสัมพันธ์ บทความ เรื่อง สปสช. ต่อรองราคายารักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ถูกลง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึั้น [ 16 มิ.ย. 2563 ]187
247 ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง คลินิกหมอครอบครัว ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ [ 16 มิ.ย. 2563 ]206
248 หนังสือรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]130
249 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 10 มิ.ย. 2563 ]181
250 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]118
251 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]126
252 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สชร.) [ 4 มิ.ย. 2563 ]178
253 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]117
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]193
255 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]117
256 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลุกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]123
257 ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ช่วงโควิต19 [ 25 พ.ค. 2563 ]178
258 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]191
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 7 พ.ค. 2563 ]272
260 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]135
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19