องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 หนังสือรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]126
242 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 10 มิ.ย. 2563 ]177
243 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]114
244 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]122
245 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สชร.) [ 4 มิ.ย. 2563 ]174
246 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]113
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]189
248 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]113
249 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลุกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]119
250 ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ช่วงโควิต19 [ 25 พ.ค. 2563 ]174
251 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]187
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 7 พ.ค. 2563 ]267
253 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]131
254 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำไตรมาสที่ 2เดือน มกราคม- มีนาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]119
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 30 เม.ย. 2563 ]230
256 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 22 เม.ย. 2563 ]211
257 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]175
258 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ระยะ40 เมตร [ 17 เม.ย. 2563 ]207
259 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2563 ]123
260 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]224
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18