องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]191
222 หนังสือขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]142
223 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา [ 1 ก.ย. 2563 ]191
224 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]198
225 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 ส.ค. 2563 ]208
226 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 ส.ค. 2563 ]183
227 ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างสเตย์ยืดกำแพลงกันดิน ในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 26 ส.ค. 2563 ]131
228 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2563 ]184
229 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 19 ส.ค. 2563 ]186
230 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]209
231 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]124
232 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]188
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 ส.ค. 2563 ]197
234 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]130
235 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย-มิ.ย 2563) [ 29 ก.ค. 2563 ]188
236 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]129
237 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]130
238 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]129
239 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ก.ค. 2563 ]129
240 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงนว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]271
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19