องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2563 ]179
222 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 19 ส.ค. 2563 ]182
223 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]204
224 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]120
225 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]184
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 ส.ค. 2563 ]193
227 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]126
228 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย-มิ.ย 2563) [ 29 ก.ค. 2563 ]184
229 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]125
230 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]126
231 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]125
232 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ก.ค. 2563 ]125
233 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงนว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]265
234 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงนว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]197
235 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]120
236 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บอร์ด สปสช. เพิ่มประสิทธิประโยชน์วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก [ 16 มิ.ย. 2563 ]183
237 ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง เชิญชวนคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ]188
238 ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง รู้หรือไม่ ผ่าตัดวันเดียวก็กลับบ้านได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]179
239 ประสัมพันธ์ บทความ เรื่อง สปสช. ต่อรองราคายารักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ถูกลง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึั้น [ 16 มิ.ย. 2563 ]183
240 ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง คลินิกหมอครอบครัว ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ [ 16 มิ.ย. 2563 ]197
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18