องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]134
202 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]183
203 ประกาศให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2563 ]203
204 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 26 ต.ค. 2563 ]235
205 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]181
206 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 19 ต.ค. 2563 ]260
207 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]219
208 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]196
209 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2563 ]129
210 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]199
211 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2563 ]125
212 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]191
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]976
214 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่องสร้างสเตย์ยืดกำแพงกันดิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 1 ต.ค. 2563 ]202
215 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสเตย์ยึดกำแพงกันดิน ณ.อบต.ท่างาม ขนาด 97.5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน [ 21 ก.ย. 2563 ]230
216 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]183
217 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน [ 17 ก.ย. 2563 ]189
218 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]175
219 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]131
220 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19