องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบหลังคาโดม) อบต.ท่างาม [ 26 ม.ค. 2564 ]172
182 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]171
183 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]158
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบหลังคาโดม) ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร [ 5 ม.ค. 2564 ]169
185 การดำเนินการควบคุมยาสูบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 5 ม.ค. 2564 ]59
186 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]149
187 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]66
188 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]171
189 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 9 ธ.ค. 2563 ]113
190 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]138
191 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี [ 1 ธ.ค. 2563 ]209
192 ขอเชิญร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4/2563) [ 24 พ.ย. 2563 ]228
193 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ย. 2563 ]69
194 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]130
195 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]179
196 ประกาศให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2563 ]198
197 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 26 ต.ค. 2563 ]230
198 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]177
199 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 19 ต.ค. 2563 ]255
200 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]214
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18