องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 7 พ.ค. 2563 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 30 เม.ย. 2563 ]17
4 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 22 เม.ย. 2563 ]8
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ระยะ40 เมตร [ 17 เม.ย. 2563 ]8
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]12
7 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 8 เม.ย. 2563 ]7
8 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2563 ]15
9 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว [ 12 มี.ค. 2563 ]19
10 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]21
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (สายชวดม้าแก้ว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]18
12 ประกาศ งดหรือเลื่อนการจัดงานและกิจกรรม [ 9 มี.ค. 2563 ]18
13 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี [ 6 มี.ค. 2563 ]19
14 การกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]18
15 กำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 มี.ค. 2563 ]14
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphatic Concretre หมู่ี่7 [ 24 ก.พ. 2563 ]25
17 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2563 ]17
18 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]23
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]18
20 ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 13 ก.พ. 2563 ]16
 
หน้า 1|2|3|4