องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]4
3 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]4
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]13
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]13
6 แบบฟอร์มการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ [ 14 ก.ย. 2564 ]16
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 12 (ซอยผจญ) เพื่อทำการวางท่อระบาย คศล ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร.พร้อมท่อพักระบายน้ำ จำนวน 21 บ่อ [ 2 ก.ย. 2564 ]18
8 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 18 ส.ค. 2564 ]25
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเมนท่อประปา หมู่ที่ 10 หาดสะแก โดยใช้ท่อพีอี [ 4 ส.ค. 2564 ]23
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเมนท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านกระแจะ โดยใช้ท่อพีอี [ 4 ส.ค. 2564 ]20
11 เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตเมนท่อประปา หมู่ที่ 10 [ 27 ก.ค. 2564 ]12
12 ประกาศ ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดปริมาณงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตเมนท่อประปา หมู่ที่ 6 [ 27 ก.ค. 2564 ]10
13 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง การป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 9 ก.ค. 2564 ]22
14 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]12
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]17
16 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบางปะกงวิลเลจ) หมู่ที่ 7 [ 14 มิ.ย. 2564 ]23
17 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]25
18 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบางประกงวิลเลจ) หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 โครงการ [ 31 พ.ค. 2564 ]30
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]33
20 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ 10 บ้านหาดสะแก [ 17 พ.ค. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11