องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย-มิ.ย 2563) [ 29 ก.ค. 2563 ]1
2 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงนว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]11
3 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงนว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]7
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บอร์ด สปสช. เพิ่มประสิทธิประโยชน์วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
5 ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง เชิญชวนคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
6 ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง รู้หรือไม่ ผ่าตัดวันเดียวก็กลับบ้านได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
7 ประสัมพันธ์ บทความ เรื่อง สปสช. ต่อรองราคายารักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ถูกลง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึั้น [ 16 มิ.ย. 2563 ]5
8 ประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง คลินิกหมอครอบครัว ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ [ 16 มิ.ย. 2563 ]4
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 10 มิ.ย. 2563 ]9
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สชร.) [ 4 มิ.ย. 2563 ]8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]18
12 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง การขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 7 พ.ค. 2563 ]20
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 30 เม.ย. 2563 ]25
15 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 22 เม.ย. 2563 ]17
16 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ระยะ40 เมตร [ 17 เม.ย. 2563 ]16
17 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]20
18 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตอกเสาเข็มกันดินระยะ 40 เมตร เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.26x0.26x12.00 เมตร จำนวน 82 ต้น [ 8 เม.ย. 2563 ]13
19 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม [ 23 มี.ค. 2563 ]21
20 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว [ 12 มี.ค. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5