องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง อบต.ท่างาม เรื่อง การป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 9 ก.ค. 2564 ]1
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบางปะกงวิลเลจ) หมู่ที่ 7 [ 14 มิ.ย. 2564 ]7
4 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]10
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบางประกงวิลเลจ) หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 โครงการ [ 31 พ.ค. 2564 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]18
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ 10 บ้านหาดสะแก [ 17 พ.ค. 2564 ]11
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายตอนทอง)หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก [ 29 เม.ย. 2564 ]26
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสพฟัลห์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม [ 29 เม.ย. 2564 ]21
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่องร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสพัลท์ตกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านท่างาม [ 19 เม.ย. 2564 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 เม.ย. 2564 ]22
13 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]21
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายดอนทอง) หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก [ 2 เม.ย. 2564 ]23
15 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 2 เม.ย. 2564 ]20
16 ประกาศ เรื่องการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]23
17 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]22
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Adphaltic Concrete หมู่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]25
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 5 [ 24 มี.ค. 2564 ]24
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ 8 (เส้นในหมู่บ้าน) [ 11 มี.ค. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9