องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
  การประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 43]
 
  นโยบาย No gift policy[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 38]
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 57]
 
  ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และการประกาศ...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ประจำ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการรณรงค์และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 81]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 129]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12