องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส2ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส2ประจำปี 2562
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส1 ปี2562
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง