องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.ท่างาม


วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมกับ นายบัณดิษฐ วงษ์นิกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม ดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2024-04-02
2024-03-19
2024-02-27
2024-01-31
2024-01-31
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-05
2023-09-19
2023-09-18