องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม งานนิติการ สำนกปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมาย หัวข้อ กฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน ตามแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย "คลินิกกฎหมาย" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุกฤษ ออประทีป ทนายความ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ประชาชนและให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ทั้งนี้ประชาชนในเขตตำบลท่างาม สามารถขอเข้ารับบริการคำปรึกษาปัญหากฎหมาย ทั้งกฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย สิทธิต่างๆตามกฎหมาย และร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่ คลิกนิกกฎหมาย ณ สำนักปลัด อบต.ท่างาม ในวัน และเวลาราชการ
2024-04-02
2024-03-19
2024-02-27
2024-01-31
2024-01-31
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-05
2023-09-19
2023-09-18