องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 


โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


                  วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา ซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน นำโดยนายวิธรัช  รามัญ  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี       นายแสวงม่วงสังข์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว 

2024-04-02
2024-03-19
2024-02-27
2024-01-31
2024-01-31
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-05
2023-09-19
2023-09-18