องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง