องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ในวันและเวลาราชการ

2020-09-15
2020-09-09
2020-09-02
2020-08-21
2020-08-12
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-03
2020-06-01