องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


โครงการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส


ท่านผบ.ชัยวัฒ บุญธรรมเจริญ
ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๑๒
มอบเตียงผู้ป่วยและสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง
ตามโครงการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
รายนางสำนึก มานพ หมู่ 4 ตำบลท่างาม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีผู้ร่วมโครงการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาการเมืองตำบลท่างามหมู่ที่ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 คณะพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และจิตอาสาตำบลท่างาม ในนามตัวแทนชาวตำบลท่างามและผู้ป่วยติดเตียงรายนางสมนึก มานพ ขอขอบพระคุณท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้

2020-09-15
2020-09-09
2020-09-02
2020-08-21
2020-08-12
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-03
2020-06-01